Покренута локална акција “Млади решавају проблеме безбедности својих вршњака”

У оквиру пројекта „Подмлађивање“ који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије, формиран је вршњачки тим  који у школи спроводи локалне акције  на тему превенције вршњачког насиља. Чланови вршњачког тима су Софија Максимовић, Дејана Стојић, Марија Антић, ученице одељења IV/3 и Филип Ковачевић, ученик одељења  III/6. У наредних месец дана вршњачки тим ће, уз подршку стручног сарадника- психолога,  осмислити и реализовати више локалних   иницијатива  на тему превенције вршњачког насиља.