Психолог Угоститељско - туристичке школе
Зорица Михаиловић