Директор Угоститељско - туристичке школе
Јелена Шалипуровић