Ванредни ученици

Распоред консултација

Име и презиме

Предмет

Разред

за ванредне ученике

Дан

Час и смена

Јелена Вуцеља

Агенцијско и хотелијерско пословање

Предузетништво

3,4

 

4

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Јована Ђокић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Основе туризма и угоститељства

1,4

 

1

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Катарина Ђајић Руљевић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Пословна комуникација

1

 

1

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Милена Кнежевић Ковач

Агенцијско и хотелијерско пословање

Предузетништво

2,3

 

3

СРЕДА

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милица Стаменковић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Маркетинг у туризму и угоститељству

3

 

3

УТОРАК

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милица Чокорило Алексић

Пословна кореспонденција

Основе туризма и угоститељства

3,4

 

1

 ЧЕТВРТАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Нада Лончар

Маркетинг у туризму

Маркетинг у туризму и угостит.

2,4

 

3

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милош Туцовић

Агенцијско и хотелијерско пословање

Хотелијерство

1

 

4

ПЕТАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Александра Ристић

Биологија

1,2

ПЕТАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Вера Мијатовић

Географија

Туристичка географија

2

2,3

УТОРАК

6.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милош Матић

Географија

Туристичка географија

1

4

СРЕДА

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Нада Рајић

Географија

Туристичке дестинације света

1

3

УТОРАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Слађана Јоксимовић

Здравствена култура

Екологија и заштита животне средине

1

 

2

ПЕТАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Снежана Петруновић

Наука о исхрани

3,4

 

УТОРАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Дијана Бербер

Енглески језик

3

ПЕТАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Дубравка Попадић Гребенаревић

Енглески језик

4

ПОНЕДЕЉАК

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Лепосава Мишељић

Енглески језик

1,3

УТОРАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Марина Хајдуковић Раицки

Енглески језик

2

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Снежана Петровић

Енглески језик

1

СРЕДА

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Весна Вале

Здравствена култура

Хигијена

Исхрана

1

1

1

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Владимир Симић

Историја

1,3

УТОРАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Светлана Пауновић

Историја

2,3

УТОРАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Драгана Попов Милакара

Познавање животних намирница

Екологија и заштита животне средине

1,2

 

1

ЧЕТВРТАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Далибор Мандић

Куварство са практ. наставом

1

ЧЕТВРТАК

7.ЧАС „А“СМЕНА

Дарко Драгичевић

Куварство са практ. наставом

2,4

ПЕТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Дејан Марковић

Куварство са практ. наставом

1,4

СРЕДА

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Јелена Аранђеловић

Куварство са практ. наставом

1,2

ПЕТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Младен Млађеновић

Куварство са практ. наставом

1,3

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Александар Лазаревић

Куварство

3

ПЕТАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Биљана Грубор

Куварство

2

УТОРАК

6.ЧАС „А“ СМЕНА

Драгана Павловић

Куварство

 

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Драгана Попов

Куварство

1,2

УТОРАК

7.ЧАС „А“ СМЕНА

Жарко Станковић

Куварство

3

ПЕТАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Наташа Мрдак

Куварство

1,2

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Предраг Пејчић

Ликовна култура

Уметничко обликовање

Историја уметности

1,2

2

3,4

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Боро Милић

Математика

1

УТОРАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Дејан Манојловић

Рачунарство и информатика Математика

 

СРЕДА

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Драгана Бјелић

Математика

4

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Јелена Карањац

Математика

2

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Љубиша Цветић

Пословна информатика

5

ПОНЕДЕЉАК

7.ЧАС „А“ СМЕНА

Марија Бирчанин Филиповић

Математика

3

СРЕДА

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Тања Грбић

Рачунарство и информатика Пословна информатика

2

2

ПЕТАК

7.ЧАС „Б“ СМЕНА

Андрија Војводић

Музичка култура

2,4

ПЕТАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Анкица Петровић

Немачки језик

1,3

ПЕТАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Љиљана Илић

Немачки језик

2,4

УТОРАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Биљана Аксентијевић

Маркетинг у туризму и угост.

Агенцијско и хотелијерско пословање

3

 

2

ЧЕТВРТАК

1.ЧАС „Б“ СМЕНА

Драгана Давидовић

Економика и организ. предзећа

Агенцијско и хотелијерско пословање

2

 

3,4

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Никола Миздрак

Основе туризма и угоститељства

Маркетинг у туризму и угост.

1

 

3

ПОНЕДЕЉАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Снежана Дејановић

Познавање робе, Хемија

3,4

ПОНЕДЕЉАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Сузана Стојановић

Познавање робе

4

СРЕДА

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Дара Стевановић

Посластичарство

3

СРЕДА

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Ирена Јовановић Стојанов

Посластичарство

1, 2

УТОРАК

7.ЧАС „А“ СМЕНА

Марко Лучић

Посластичарство

1

ПОНЕДЕЉАК

7.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милица Живковић Видовић

Посластичарство

1,2

СРЕДА

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Србијанка Богосављевић Дуброја

Посластичарство

 

Чоколатерство

3

 

2,3

ПЕТАК

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Владимир Ђорђевић

Предузетништво

Спољнотрговинско и девизно пословање

 

3,4

 

3

ПЕТАК

6.ЧАС „Б“ СМЕНА

Данило Дробњак

Психологија

Психологија  у туризму и угос.

3

2,3

ПЕТАК

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Александра Стојић

Рачунарство и информатика

1

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Виолета Андрејевић

Руски језик 2

3,4

СРЕДА

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Гордана Ђорђевић

Руски језик 2

1,2

СРЕДА

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Марина Булатовић Стефановић

Социологија

Грађанско васпитање

3,4

ПЕТАК

2.ЧАС „Б“ СМЕНА

Биљана Полић

Српски језик и књижевност

1,3

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Бранислава Пенезић

Српски језик и књижевност

4

ЧЕТВРТАК

3.ЧАС „А“ СМЕНА

Владимир Каламанда

Српски језик и књижевност

2

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС „Б“ СМЕНА

Јелена Бјековић

Српски језик и књижевност

2

УТОРАК

3.ЧАС „Б“ СМЕНА

Марина Баровић

Српски језик и књижевност

1

СРЕДА

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Наташа Радоњић

Српски језик и књижевност

1

УТОРАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Сњежана Крстић

Српски језик и књижевност

3

СРЕДА

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Бранислав Батајић

Услуживање са практ. наставом

3

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Васкрсије Јовичић

Услуживање са практ. наставом

1,2

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Владимир Ковачевић

Услуживање са практ. наставом

4

СРЕДА

6.ЧАС „Б“ СМЕНА

Милан Врзић

Услуживање са практ. наставом Барско пословање

3

2

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Игор Потпара

Услуживање са практ. наставом

2,3

СРЕДА

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Јово Вујковић

Услуживање са практ. наставом

1

ЧЕТВРТАК

2.ЧАС „А“ СМЕНА

Огњен Пантић

Устав и права грађана

3

ЧЕТВРТАК

5.ЧАС „Б“ СМЕНА

Јасмина Николић

Физика

1,2

УТОРАК

6.ЧАС „Б“ СМЕНА

Александар Мијатовић

Физичко васпитање

3

УТОРАК

14:00 (Бродарац)

Ђорђе Илић

Физичко васпитање

1

СРЕДА

13:00 (Бродарац)

Лазар Кецојевић

Физичко васпитање

4

СРЕДА

14:00 (Бродарац)

Угљеша Миљевић

Физичко васпитање

2

ЧЕТВРТАК

14:00 (Бродарац)

Бошко Шиндић

Филозофија,  Логика

4,3

ПОНЕДЕЉАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Весна Жарковић

Француски језик

1,2

ПЕТАК

4.ЧАС „А“ СМЕНА

Љиљана Михаиловић

Француски језик

3,4

ПОНЕДЕЉАК

6.ЧАС „А“ СМЕНА

Ирена Бокор

Хемија

1,2

УТОРАК

5.ЧАС „А“ СМЕНА

Љиљана Вуковић

Хемија

1

СРЕДА

3.ЧАС „А“ СМЕНА