Контакт

Адреса
Jуг Богданова 28
11000 Београд

E-mail
utsbgd@open.telekom.rs

Телефони

Јелена Шалипуровић
директор школе
011/26-31-899
011/26-33-250
E-mail: utsbgd@open.telekom.rs

Душан Комленац
Снежана Петровић
помоћник директора за наставу
011/26-29-884

Професорска зборница
011/26-24-777

Службе школе

Снежана Басарић
секретар школе
011/26-31-899

Слободанка Цветковић
библиотекар
011/26-31-899
011/26-33-250

Зорица Михаиловић
психолог школе
Весна Јовановић
педагог
011/26-32-365

Ацо Новески
организатор практичне наставе
utsorganizator@gmail.com
011/26-33-250 - локал 114

Јован Станковић
организатор наставе за ванредне ученике
011/26-31-483