Oрганизатор практичне наставе

Ацо Новески

Рођен у Београду 1959.године.Угоститељско-туристичку школу смер конобар, завршио је 1977.године и од тада је у сталном радном односу у УТШ.Вишу школу завршио је 1991.год. и стекао звање Комерцијалиста угоститељства.

Стручни испит положио је 1992.год.Обављао је послове наставника порактичне наставе услуживања у школској радионици хотелу Палас.

Од 2006.год. именован је за организатора практичне наставе у УТШ.

Основни задаци организатора практичне наставе односе се на организацију и реализацију вежби у кабинетима струке, практичну наставу,практичну наставу у блоку,професионалну и феријалну праксу како у Школској радионици тако и у објектима угоститељско туристичке привреде са којима Школа има закључен Уговор о сарадњи на релацији практичне наставе ученика.

За свој рад непосредно је одговоран директору Школе и помоћнику директора за наставу.