Педагог

Весна Јовановић

Рођена 01.03.1990. године у Београду. Завршила основне, потом и мастер студије на Универзитету у Београду, Филозофски факултет, смер педагогија. Звање матер педагог стекла је јула 2015. године. Радно искуство стиче од септембра 2015. год. у Првој економској школи у Београду, на пословима стручног сарадника – педагог, иста позиција у установама Пета економска школа, Београд, ООШ „Владислав Рибникар“, Београд, Графичка школа Нови Београд. Септембра 2018. године, прелази у Угоститељско-туристичку школу у Београду, где и данас ради на пословима стручног сарадника - педагога.