Библиотека

Школска библиотека поседује преко 9000 јединица и трудимо се да пратимо текућу издавачку понуду. Набавка је сконцентрисана на обнављање фонда лектире, белетристике, уџбеника и стручне литературе. Укључите се и предложите како да обогатимо фонд!

 

Чланови библиотеке су редовни ученици, професори, запослени у хотелу "Палас", административна и техничка служба. Дакле, укупно преко 1600 корисника. Простор библиотеке није велик (8 седећих места), али је фонд књига задовољавајућ и редовно се допуњује. Ученици често користе просторију библиотеке за учење и припремање за наставу, писање семинарских радова и читање часописа на матерњем и страним језицима. Такође, добродошли сте да користите интернет у наставне сврхе и одштампате потребан материјал.

 

Поред непосредног рада са ученицима, професорима и стручним сарадницима, библиотекари Слободанка Цветковић, Јован Станковић и Сузана Стојановић баве се и библиотечко-информацијским пословима (вођење статистике, документације – електронска инвентарна књига, набавка књига и часописа), сарађује са стручним активима и тимовима у школи, као и институцијама (Библиотека града Београда, Актив библиотекара општине Савски венац, Друштво школских библиотекара), а посебан акценат је на раду са ученицима на културној и јавној делатности и пројектима под покровитељством Министарства просвете и Савета Европе.

 

Ученици се упознају са свим текућим пословима у библиотеци, фондом, његовим распоредом, коришћењем референсне збирке, развија се медијска писменост. Ипак, много је популарнији рад на трибинама, попут оне Прочитај моју омиљену књигу  или промоције књига и посете писаца (узбудљив је био сусрет са писцима Владом Кецмановићем, Крстом Поповским и Предрагом Брајовићем, као и промоција романа "Миш у бунди" професора УТШ-а Владимира Каламанде). Ученици су преко библиотеке учествовали у низу пројеката: Интернест, Развијање демократске културе у школама, Квалитетно образовање за све, Покажи свој град и сл. Увек сте добро дошли да се укључите!

У библиотеци се слуша добра музика и често се одржавају пробе рецитаторске и драмске секције или се праве панои и сценографије за школске приредбе. Дакле, никада није досадно!

У условима епидемиолошких мера засад нема ваннаставних активности и по 2 ученика могу улазити да узму књигу; по двоје могу у исто време користити и читаоницу библиотеке (коришћење маски обавезно). Књиге се изнајмљују на 14 дана (због комбинованог модела наставе) и казне се не наплаћују до краја септембра.

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ

А СМЕНА (I и IV разред) – ПРЕ ПОДНЕ – Слободанка Цветковић
Б СМЕНА (II и III разред) – ПОСЛЕ ПОДНЕ – Јован Станковић

Понедељак 9 – 15 часова
Уторак 9 – 18.30 часова
Среда 9 - 15 часова
Четвртак 9 – 16 часова
Петак 9 - 15/16 – 18.30 часова

Б СМЕНА (II и III разред) – ПРЕ ПОДНЕ – Јован Станковић
А СМЕНА (I и IV разред) – ПОСЛЕ ПОДНЕ – Слободанка Цветковић

Понедељак 13 – 18.30 часова
Уторак 9 – 18.30 часова
Среда 13 – 18.30 часова
Четвртак 11 – 18.30 часова
Петак 9.45 - 18.30 часова

Мере заштите – улазак по двоје, држање дистанце, маска.

Ко је књигу изгубио, нека је надокнади било којим насловом из лектире (од прве до четврте године) – ново или одлично очувано.

У време комбиноване наставе књиге се изнајмљују на 14 дана и не примењују се забране за прекорачење рока! У време наставе на даљину библиотека не ради непосредно са корисницима у школи.

Извод из Правилника о раду школске библиотеке

V РАД СА КОРИСНИЦИМА

Члан 11.

Фондове Библиотеке користе редовни ученици, наставници, стручни сарадниции радници школе који се у Библиотеку учлане. Учлањење се не плаћа. Ванредни ученици и ученици на специјалистичком образовању могу да користе фонд библиотеке само у читаоници.

Члан 12.

Сви корисници могу свакодневнокористити грађу референтне збирке (енциклопедије, речници, библиографије и сл.) искључиво у просторијама школске библиотеке. Књиге се, из референтне листе, не позајмљују.

Члан 13.

Радно време школске библиотеке организује се сходно броју библиотекараи раду у сменама.

Члан 14.

  • Члан Библиотеке може да позајми највише две књиге, а само једну из лектире.
  • Књига се на читању може задржати 7, а најдуже 15 дана. Постоји могућностпродужетка рока (само 7 дана).
  • За сваки дан прекорачења плаћа се казна од 3 динара. Ако ученик не врати књигу дуже од рока за продужетак (7+2=9 дана), добија забрану узимања књига следећих месец дана. Новчана казна за невраћање књиге у прописаном року може бити замењена новом књигом.

Члан 15.

Читалац је дужан да позајмљену књигу чува од оштећења (да не цепа и савија странице, да не пише по књизи и подвлачи редове). За оштећену или изгубљену књигу даје се замена, односно новчана надокнада.

Члан 16.

Читалац је дужан да у Библиотеци одржава ред и мир, да не омета рад других. С уважавањем ће се размотрити све примедбе и предлози којима је циљ унапређење рада и богаћење библиотечких фондова.

Члан 17.

Када се ученик исписује из школе или пребацује на ванредно школовање, односно када се заврши школска година, одељењски старешина је дужан да, пре него што уручи исписницу (односно сведочанство), провери да ли је ученик вратио све позајмљене књиге. О књигама које нису враћене на крају школске године, ученици се обавештавају преко спискова који се достављају разредним старешинама.

Члан 18.

За раднике који прекидају радни однос, дуговања Библиотеци дужан је да провери секретар школе.

Директор школе
Јелена Шалипуровић