Облици наставе

Теоријска настава се одвија у просторијама Школе у Југ Богдановој 28.

Практична настава изводи се у Школској радионици - хотелу Палас.

Практична настава реализује се из следећих наставних предмета:

  • Услуживање са практичном наставом - одељења се деле на три групе
  • Модули из услуживања - одељења се деле на две групе
  • Куварство са практичном наставом - одељења се деле на три групе
  • Модули из куварства - одељења се деле на две групе
  • Модули из посластичарства - одељења се деле на две групе
  • Агенцијско-хотелијерско пословање - одељења се деле на три групе
  • Модули из агенцијско-хотелијерског пословања - одељења се деле на две групе

Хотел Палас

Практична настава у блоку

Практична настава у блоку и феријална пракса изводе се углавном у Школској радионици у хотелу PALACE.

Ради обављања наставе у блоку и практичне наставе туристичких техничара, сем хотела Палас,користиће се и београдски хотели: „Балкан“, „Славија-лукс“, „Парк“, „Москва“, „Lepetitpiaf“, „Касина“, „Зира“ и туристичке агенције: „Путник“, „Компас“, „Младост-турист“, „Фудекс“, „Ројал-турс“,„Контики травел“ и „Калодоукас“, као и угоститељске просторије Дома народне скупштине и Скупштине града Београда, тј. пракса ученика ће се обављати у свим објектима који испуњавају прописане услове, са којима је или ће бити потписан уговор о сарадњи.

Годишњи фонд часова наставе у блоку по предметима и разредима

а) Трогодишње образовање

Предмети Први разред Други разред Трећи разред Укупно
Услуживање са практичном наставом 60 150 150 360
Услуживање /модули/–оглед 60 90 150 300
Куварство са практичном наставом 60 150 150 360
Куварство /модули/–оглед 60 120 150 330
Посластичарство /модули/– оглед 60 150 150 360

б) Четворогодишње образовање

Предмети Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Укупно
Агенцијско-хотелијерско пословање 60 90 150 150 450
Агенцијско-хотелијерскопословање /модули/оглед 90 150 150 150 540
Услуживање са практичном наставом 60 90 150 150 450
Куварство са практичном наставом 60 90 150 150 450
Укупно 180 270 450 450 1350

Напомена: Феријална пракса у четворогодишњем образовању обавља се после трећег разреда и траје две недеље, односно 60 часова, а у трогодишњем после другог разреда и траје такође две недеље.