130 година школског центра "Грм"

130. година школског центра "Грм" (партнерска школа Угоститељско-туристичке школе)