Интернест 2014

Интернест је развојни пројекат који школску библиотеку унапређује у школску инфотеку. Садржаји школске библиотеке имплементацијом Интернеста постају лако доступне, систематично и наменски уређене информације за васпитне и образовне сврхе. Кроз Интернест се ученици уче медијској и информатичкој писмености и самосталним радом развијају креативност.

ЧЛАНОВИ ИНТЕРНЕСТ ТИМА:
Урош Витић III/1, Сандра Алексић III/1, Светозар Кузман III/1, Јована Ратков III/7, Кристина Кртањек II/3

МЕНТОР:
Слободанка Цветковић, библиотекар

СПОЉНИ САРАДНИЦИ:
Емилија Ђорђевић IV/3, Невена Смиљковић IV/3, Јован Додић IV/8, Александра Симић II/3
Тања Грбић, професорка информатике, Филип Грбић, библиотекар и Сњежана Крстић, професор српског језика и књижевности

ЗВАНИЧНИ САЈТ ИНТЕРНЕСТА:
http://www.internest.rs/

ЗВАНИЧНИ САЈТ ОВОГОДИШЊЕГ ИНТЕРНЕСТ ПРОЈЕКТА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ:
http://internestuts2014.weebly.com/

ГРУПА НА ФЕЈСБУКУ НАШЕГ ИНТЕРНЕСТ ПРОЈЕКТА:
https://www.facebook.com/groups/783583025003804/