Интернест 2013 - завршна презентација и фестивал креативности

26. и 27.5.2013. године у Дому омладине одржан је Фестивал креативности где су све школе учеснице представиле свој рад на овогодишњем Интернест пројекту. Фестивал је такмичарске природе и ово су резултати - http://www.internest.rs/?p=1847 !

Честитке награђенима, а овако су изгледале припреме код нас у школи и сам наступ!

Учешће професорке руског језика Гордане Наумовић на IV Међународној научно-методолошкој конференцији, која је одржана од 6 – 12. јуна 2010. на Јалти, Аутономна република Крим.

Професор Гордана Наумовић је активно учествовал на IV Међународној конференцији, са два своја реферата:

  1. „ О проблемима при писању уџбеника руског језика за ученике и студенте – Србе.“  
  2. „ Руски језик у Србији.“

Уџбеници руског језика, по којима се ради у свим угоститељско-туристичким школама Србије и Црне Горе, као и у многим другим школама, чији је аутор професор Гордана Наумовић, изазвали су велико интересовања на тој конференцији. Професор Гордана Наумовић је, сем усмених похвала и Сертификата о активном учешћу на IV Међународној конференцији, добила и више похвалница и захвалница за свој високи професионализам и велико залагање у очувању и развоју руског језика и руске културе у Србији.

Сваког јануара на „Зимској школи наставника руског језика“ који се традиционално одржава у Београду, у Руском дому, сем наших предавача, активно учествују и најеминентнији предавачи филолошких наука са најпрестижнијих факултета Москве, Санкт-Петербурга, Кијева, Симферопоља...

На том семинару инострани предавачи су се упознали са мојим уџбеницима који су изазвали велико интересовање за оригиналан методолошки приступ писању уџбеника и бројем и разноврсношћу вежбања прилагођених свим ученицима. To

Управо ти врхунски методичари су ми предложили да дођем на предстојећу научно-методолошку конференцију у Украину, сматрајући да би моји уџбеници својим оригиналним приступом учења руског језика били веома интересантни за предаваче руског језика у другим земљама.

У мају месецу из Украине, са Универзитета Симферопоља, стигао је званични допис директору Угоститељско-туристичке школе, као и мени, са молбом и предлогом да узмем активно учешће на IV Међународној научно-методолошкој конференцији, која ће се одржати на Јалти (Аутономна република Крим), од 6 – 12. јуна 2010.

Колико је та конференција била од огромног међународног значаја, говори и потпис на позиву од стране председника Врховног совјета Аутономне републике Крим и председника Организационог комитета IV Међународног фестивала „ Великое русское слово“. Уз позив послат ми је програм конференције и тема и датум мог излагања. У позиву је стајало да обавезно понесем своје уџбенике.

Организатори су сносили све трошкове смештаја и исхране.

Понела сам два последња уџбеника: „Руски језик за 3. разред угоститељско-туристичке школе“ и „Руски језик за 4. разред угоститељско-туристичке школе“. Све уџбенике је штампао Завод за уџбенике и наставна средства из Београда.

На отварању IV Међународне научне конференције „Русский язык в поликультурном мире“,  било је око 3000 учесника и гостију. Отварање конференције су пропратили сви јавни медији: радио и ТВ. Најпознатије руске новине „Правда“ су на две стране писале о тој међународној конференцији.

Рад је настављен у радним групама Округлог стола.

Пре мог излагања учесници радне групе већ су се упознали са мојим уџбеницима. 

Прво излагање сам имала 8. јуна. Први председник Округлог стола „Методика предавања руског језика као иностраног“ је била доктор хуманитарних наука, професор варшавског универзитета, а друга  доктор педагошких наука кијевског универзитета.

У тој групи су били и врхунски стручњаци са факултета из Холандије, Шпаније, Пољске, Мађарске, Бугарске, Немачке, Русије, Украине, Латвије, Молдавије... Ја сам била једина из Србије и са простора екс Југославије.

Моје излагање „О проблемима при писању уџбеника за ученике и студенте – Србе“ је изазвало велико интересовање код присутних. Било је толико питања да сам, уместо предвиђених 10 минута, одговарала на њих око пола сата. Питања су се углавном односила на принцип одабирања стручних текстова, на резултате усвајања датог материјала и типа вежбања који су за све ученике били најзанимљивији и најусвојивији, на коришћење изворних текстова, руских сајтова...

Разговори и питања су се наставила и у време паузе.

10. јуна сам имала други реферат: „ Руски језик у Србији“, који је поново изазвао велико интересовања. Највећи заједнички проблем свих наставника руског језика је одсуство одговарајућих савремених уџбеника и веома обимни планови и програми.

Оно што је истакнуто и добило највише похвала је:

Начин обједињавања уџбеника и радне свеске; фасцинантан број вежбања (400), и то што свако поглавље има 20 сасвим различитих типова вежбања. За сваког ученика по нешто.

Оно што је знатно олакшало брже усвајање стручне терминологије на руском језику је и то што је уџбеник руског језика у свему пратио план и програм свих ужестручних предмета које су ученици имали. Безброј интересантних вежбања типа укрштеница, главоломки, игра меморије, оцењивање и самооцењивање, креирање часа по својој жељи, игра коњичког скока, истраживачки радови уз коришћење Интернета, њихова презентација на часовима, је такође утицало на брже усвајање стручне терминологије на руском језику.

Оно што их је додатно фасцинирало биле су фотографије награђених конобарских, куварских и посластичарских радова које сам ја сликала. Фотографије наших ученика, наше школе и наше школске радионице, наших туристичких места, бања, манастира, планина, музеја ...

У уџбеницима ученици су се упознали и са најпознатијим руским туристичким местима, са руском историјом, обичајима, националним јелима, са руском емиграцијом и оним што су они оставили србима у наслеђе.

Како су на крају окарактерисали моје уџбенике?

Уџбеници пуни оптимизма, који одишу великом љубављу према ученицима и руском језику, уџбеници који се веома баве ученицима, упорни у тражењу и налажењу начина што лакшег и квалитетнијег савладавања датог језика, и веома пријемчиви за сваког ученика.

Уџбеник који може раме уз раме да стоји уз најпризнатије уџбенике руског језика у инострансту.

Већ сам добила позив за учешће на Конференцији професора руског језика који ће се одржати у Гранади од 9. јула, а на јесен позив да иступим са својим предавањима на катедри  кијевског и харковског универзитет и Института у Одеси.