Посета Словенији, уговор о сарадњи

Београд, 13.11.2015.године

ИЗВЕШТАЈ СА СЛУЖБЕНОГ ПУТА ПОВОДОМ СКЛАПАЊА СПОРАЗУМА О ПАРТНЕРСТВУ СА СРЕДЊОМ ШКОЛОМ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ИЗ НОВОГ МЕСТА У СЛОВЕНИЈИ

На позив господина Тоне Хровата, директора Центра биотехнике и туризма ГРМ из Новог Места у оквиру кога је школа за угоститељство и туризам, ради склапања споразума, директорка Угоститељско-туристичке школе је оформила тим који је посетио Центар биотехнике и туризма у Новом Месту од 10. Новембра до 12. Новембра 2015.године.  Тим су сачињавали:

-         Сенка Пантић, директорка Школе,

-         Милица Стаменковић, наставник агенцијско-хотелијерског пословања,

-         Владимир Ковачевић, наставник услуживања и

-         Душан Комленац, менаџер угоститељства и наставник  у школској радионици.

Циљ путовања је био склапање споразума о међусобном партнерском учествовању у могућим пројектима који би били финансирани из фондова Европске уније.

ГРМ Ново Место – Центар биотехнике и туризма је обједињена школа која у свом саставу има три школе: пољопривредну школу, школу за угоститељство и туризам и вишу струковну школу са ђачким и студентским домом и развојним институтом. Школа има преко 1000 ученика.

Центар биотехнике и туризма образује ученике у 14 програма за средњошколско образовање и 3 програма за више образовање. Програми за средњошколско образовање трају 3,4 и 5 година у зависности од занимања за које се школују ученици.

Центар поседује две велике школске зграде на различитим локацијама, свој школски ресторан и посластичарницу са продавницом пољопривредних и млечних производа у центру Новог Места, три стана-апартмана у Новом Месту, продавницу пољопривредних и млечних производа на главној пијаци у Љубљани, фарму крава са око 150 грла, винарију са комплетном производњом вина, стакленик површине преко 1000 квадрата, пчелињак са око 100 кошница, фарму коња са око 40 грла, производњу сокова, пашњака 33 хектара, травњака 40 хектара, обрадивих њива 79 хектара, 2,5 хектара винограда,  воћњака 12 хектара, шуме преко 100 хектара и преко 100 разних пољопривредних машина и прикључака. Може се закључити да имају заокружен процес од њиве до трпезе. Оно што производе продају у свом ресторану и продавницама. Већина објеката, учионица, кабинета и опреме су обновљени из фондова и пројеката Европске уније.

Идеја о сарадњи је потекла од  директора ГРМ Ново Место господина Тоне Хровата а након његове посете нашој школи пре неколико месеци. Сагледавши наше потенцијале, искоришћене и неискоришћене, дошао је до закључка да има простора за међусобну сарадњу и помоћ.

Након упознавања са школом из Новог Места и презентацијом могућности коришћења фондова Европске уније, по договору директора ГРМ Ново Место и директорке Угоститељско-туристичке школе Сенке Пантић, потписан је СПОРАЗУМ О МЕЂУСОБНОЈ ПАРТНЕРСКОЈ САРАДЊИ. Потписан споразум ничим не обавезује нашу школу али зато пружа многобројне могућности сарадње у будућности.

Договорено је да школе заједнички учествују у следећим активностима:

-         сарадња у размени наставника за практичну наставу, у циљу преношења знања;
-         сарадња у размени ученика, у циљу унапређења практичне наставе;
-         сарадња у припреми различитих туристичких производа, њиховој организацији и маркетингу;
-         сарадња при добијању међународних пројеката, и заједнички наступ у пројектима;
-         сарадња у образовању и обукама између школа и послодаваца, са којима сарађују;
-         учешће у припреми угоститељско-туристичких манифестација код оба партнера;
-         могућност међусобних промоција школа код ђака и будућих студената.

Поред ових активности, директор ГРМ Ново Место је напоменуо да можда постоји и могућност школовања једног броја наших ученика на Вишој струковној школи а које би било финансирано из фондова за стипендије. Такође један од првих предлога је да већа група наставника из њихове школе посети нашу школу и исто тако наши наставници би ишли у Словенију. Напоменуо је да у свему овоме учешће треба да узму и синдикати запослених.

На крају може се закључити да овај споразум пружа могућности нашој школи да на основу туђег искуства у коришћењу фондова Европске уније за развој образовања, дођемо до средстава неопходних за модернизацију наставе, учионица, кабинета и опреме у нашој школи. Потребно је формирати тим за израду пројеката као и дати предлоге са којим пројектима би могли да конкуришемо.

Душан Комленац
Менаџер угоститељства и наставник услуживања