Изборни предмети за образовни профил посластичар

Листа изборних предмета према програму образовног профила посластичар, будући други разред

Стручни предмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Чоколатерство

1.

Изабрани спорт      1+1

2.

Пословни страни језик

2.

Ликовна култура    1+1

3.

Пословна информатика у туризму и угоститељству

3.

Музичка култура    1+1

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила посластичар, будући трећи разред

Стручни предмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Пословни страни језик

1.

 Страни језик I   1+1

2.

Психологија у туризму и угоститељству

2.

 Изабрани спорт 1 1+1

3.

Маркетинг у туризму и угоститељству

3.

 Историја (одабране теме) 1+1

4

Општа туристичка географија