Изборни предмети за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар

Листа изборних предмета према програму образовног профила ТХТ будући други разред

Стручнипредмети

 

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовнипредмети

1.

Здравствена култура 2

1.

Страни језик III* 2

2.

Пословна информатика у туризму    * 2

2.

Ликовна култура      1+1

3.

Основи економије

3.

Екологија и заштита животне средине      1+1

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила ТХТ будући трећи разред

Стручни предмети

 

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Географија културе

1.

Историја (одабране теме)***

2.

Пословна информатика у туризму *

2.

Филозофија***

3.

Посебни облици туризма

3.

Логика са етиком ***

4.

Страни језик  3

 

           

Листа изборних предмета према програму образовног профила ТХТ будући четврти разред

Стручни предмети

 

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовнипредмети

1.

Туристичке дестинације света

1.

Историја (одабране теме)***

2.

Смештај у сеоском туристичком домаћинству*

2.

Филозофија***

3.

Барско пословање*

3.

Логика са етиком ***

 

 

 

4.

Страни језик III**