Изборни предмети за образовни профил конобар

Листа изборних предмета према програму образовног профила конобар, будући други разред

Стручни предмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Пословна информатика у туризму и угоститељству

1.

Изабрани спорт 1 1+1

2.

Барско пословање

2.

 Ликовна култура 1+1

 

 

 

3.

Музичка култура 1+1

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила конобар, будући трећи разред

Стручни предмети

 

 

 

ИЛИ

Општеобразовни предмети

1.

Маркетинг у туризму и угоститељству 2

1.

Страни језик I   

2.

Општа туристичка географија 2

2.

Изабрани спорт 1   1+1

 

 

 

3.

Историја (одабране теме)   1+1