2021 - Јавни позив 46/9 - Набавка ученчких униформи 3/2021 Партија 1 и Партија 2

Јавни позив можете преузети кликом на линк

Документација о набавци је доступна уз бесплатан неограничен и несметан директан приступ на Порталу управе за јавне набавке https://jnportal.ujn.gov.rs/