2021 - ЈН Санитарни прегледи 0004/2021 - Јавни позив

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе у Београду покренут је поступак ЈН 0004/2021 -   Набавка санитарних прегледа,

који  је  објављен  на НОВОМ Порталу јавних набавки  дана 20.08.2021. године.

Приступ документацији је доступан на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Поступак се спроводи према правилима Закона о јавним набавкама 91/19.

У прилогу се налази Јавни позив 46/18 од 19.08.2021.