2021 - Позив за подношење понуда са документацијом осигурање ученика 2021/2022

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе, покренута је набавка осигурања ученика.

У прилогу се налази позив за подношење понуда 46/22 са пратећом документацијом 46/23.

НАПОМИЊЕМО ДА ЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ САМО ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ У ПОЗИВУ.

/uploads/Poziv za podnosenje ponuda i dokumentacija osiguranje ucenika 2021-22.pdf