2021 ЈН - Набавка електричне енергије 02-2021 ЈАВНИ ПОЗИВ

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе у Београду покренут је поступак ЈН 02-2021 -   Набавка електричне енергије

који  је  објављен  на НОВОМ Порталу јавних набавки  дана 08.10.2021. године.

Приступ документацији је доступан на: https://jnportal.ujn.gov.rs

Поступак се спроводи према правилима Закона о јавним набавкама 91/19.

У прилогу се налази Јавни позив 46/24 од 06.10.2021.