2021 - ЈН Oдлука о додели уговора електрична енергија 48-86 oд 25.11.2021.

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе, у поступку набавке електричне енергије 02/2021 подељеном на две партије, донета је Одлука о додели уговора евидентирана под деловодним бројем 48/86 од 25.11.2021. године. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки дана 25.11.2021. године. 

Одука о додели уговора 48-86