2022- Јавни позив 46/7 Набавка техничког материјала ЈН 03/2022

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе у Београду покренут је поступак ЈН 03/2022 -   Набавка техничког материјала,

који  је  објављен  на НОВОМ Порталу јавних набавки  дана 13.05.2022. године.

Приступ документацији је доступан на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Поступак се спроводи према правилима отвореног поступка Закона о јавним набавкама 91/19.

У прилогу се налази  Јавни позив 46/7 од 12.05.2022.