2022 - ЈН 03/2022 Одлука о додели уговора технички материјал

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе, у поступку набавке техничког материјала 03/2022 подељеном на четири партије, донета је Одлука о додели уговора евидентирана под деловодним бројем 48/71 од 29.06.2022. године. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки дана 29.06.2022. године.Odluka 48/71