2022 - Позив за подношење понуда са документацијом осигурање ученика 2022/2023

Поштовани

Код наручиоца Угоститељско-туристичке школе, покренута је набавка осигурања ученика.

Овде се налази  Позив за подношење понуда са пратећом документацијом 46/23 oд 12.10.2022. године.

НАПОМИЊЕМО ДА ЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ САМО ПОНУДЕ ДОСТАВЉЕНЕ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ОВИМ

ПОЗИВОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ У ПОЗИВУ.

 

Угоститељско-туристичка школа

Југ Богданова 28

11000 Београд

utsbgd@mts.rs