2016 - Документација за продају употребљаваног путничког возила Угоститељско-туристичке школе