2017 - Конкурсна документација, набавка намерница за извођење наставе у кабинетима