Назив пројекта: „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама - МАДАД 2“

У оквиру пројекта “ПОДРШКА ЕУ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА – МАДАД“ уз подршку ЕУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије наша школа је у периоду 21.11.2018-12.7.2019. реализовала следеће активности:

- Обезбеђивање школских ранчева са прибором за децу мигранте
- Организовање  излета за децу мигранте на релацији нови Сад- Палић- Дворац Фантаст  заједно са ученицима школе и школским Тимом за инклузију
- Организовање дводневног семинара „Рад са децом из маргинализованих група“ за 30 наставника и стручних сарадника
- Набавка рачунара, фотоапарата и паметне табле за потребе наставних и ваннаставних активности

Општи циљ пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга. 

Специфични циљеви пројекта су:

  1. Обезбедити адекватне услуге образовања како би ефикасно одговорили на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији.
  2. Унапредити компетенције наставника и ученика школе по питању инклузивног образовања и интеркултуралности.

 Укупна вредност пројекта је 6000 евра.