Измена распореда матурских испита за ученике образовног профила туристички техничар у јунском испитом року школске 2019/2020. године

СРЕДА, 10. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

08:30 сати каб. инф. I спрат АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)

каб. инф. V спрат IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)

учионица 8/2 IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (ученик И.К.)
12:00 сати
каб. инф. I спрат IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 3)
каб. инф. V спрат
IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 4)

15:30 сати каб. инф. I спрат IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)

каб. инф. V спрат IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)

ЧЕТВРТАК, 11. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

08:30 сати учионица 8/2 АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (
ученик Ј.Б.)

08:30 сати каб. инф. I спрат IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 3)

каб. инф. V спрат IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 4)

12:00 сати каб. инф. I спрат IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)

каб. инф. V спрат IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)

15:30 сати каб. инф. I спрат IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 3)

каб. инф. V спрат IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 4)

директор
Jелена Шалипуровић