Упутство за организацију рада у угоститељско-туристичкој школи од 30.11.2020. до краја првог полугодишта шк. 2020-2021. године