Распоред разредних испита у августовском испитном року

РАСПОРЕД  РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

СРЕДА, 18. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

15:00 сати       ПРЕДУЗЕТНИШТВО одељење 3/7, учионица 17/3

 

ЧЕТВРТАК, 19. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

08:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, писмени део испита, одељење 2/8, учионица 19/3

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, писмени део испита, одељење 3/3, 3/5, 3/7, учионица 17/3

                        

ПЕТАК, 20. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

08:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, усмени део испита, одељење 2/8, учионица 19/3               

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, усмени део испита, одељење 3/3, 3/5, 3/7, учионица 17/3

                        

ПОНЕДЕЉАК, 23. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

08:00 сати        ОСНОВЕ КУВАРСТВА, одељење 2/8, учионица 20/3

                          ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА, одељење 3/7, учионица 20/3

09:00 сати       ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, одељење 3/3, учионица 7/2

09:00 сати       ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, одељење 3/5, кабинет географије 8/2

 

УТОРАК, 24. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

09:00 сати       НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ, одељење 3/7, учионица 7/2

 

СРЕДА, 25. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

09:00 сати       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,  одељење 3/7, учионица 17/3

 

ЧЕТВРТАК, 26. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

13:00 сати       ИСТОРИЈА, одељење 3/7, учионица 17/3

 

ПЕТАК, 27. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

09:00 сати       ИСТОРИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ), одељење 3/7, учионица 17/3

 

СУБОТА, 28. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

09:00 сати       ИЗАБРАНИ СПОРТ,  одељење 3/7, 17/3

 

У Београду, 16.8.2021. године