Распоред матурских и завршних испита

РАСПОРЕД МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

                       ЧЕТВРТАК, 26. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

10:00 сати  учионица 17/3                   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, одељења IV/4 и IV/5                                                      

                       ПЕТАК, 27. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

10:00 сати  учионица 17/3                   НАУКА О ИСХРАНИ, одељења IV/4 и IV/5

10:00 сати  учионица 7/2                     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, одељење IV/4     

10:00 сати  учиониоца 10/2                 УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ , одељење IV/6

                       ПОНЕДЕЉАК, 30. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

10:00 сати  каб.куварства                   КУВАРСТВО  завршни испит III/7 и III/9

                                                                 КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ  IV/6

10:00 сати  каб.посластичарства       ПОСЛАСТИЧАРСТВО  завршни испит III/10

10:00 сати  каб.услуживања               УСЛУЖИВАЊЕ  завршни испит III/8

                                                                 УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ IV/4 и IV/5

Напомена:

а) Практични део завршног-матурског испита ученици обављају у кабинетима струке у прописаној комплетној униформи за предмет који изучавају;

б) Лични изглед ученика као и понашање на испиту мора бити у складу са  Правилником о понашању ученика Угоститељско-туристичкој школи;

в) Као мера заштите ученик мора да поседује заштитну маску и заштитне рукавице;

г) Чланови комисија на испиту, наставници струке и социјални партнери из привреде морају да примењују мере заштите (рукавице и маске).

директор

Јелена Шалипуровић