Стручно упутство за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години

Објављено је стручно упутство за органиозовање и остваривање обраѕовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години које можете преузети са следећег линка: СТРУЧНО УПУТСТВО