Организација рада школе од 15. новембра 2021. године

Од 15. новембра 2021. године Угоститељско-туристичка школа наставља рад по другом моделу организације образовно-васпитног рада. Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја доступан је преко следећег линка.

У понедељак дана 15. 11. 2021. године смена Б (ученици другог и трећег разреда) је преподневна, а смена А (ученици првог и четвртог разреда) је поподневна.