Распоред испита - новембарски испитни рок са изменама

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Измене у распореду се односе на испит из физике

ПОНЕДЕЉАК, 22.11.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати      учионица 6/1             АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                             ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                             ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                                             ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                             ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                            ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                                            ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                            ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ХОТЕЛИЈЕРСТВО

УТОРАК, 23.11.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:10 сати      каб.куварства          КУВАРСТВО (ПРВИ РАЗРЕД)

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ПРВИ РАЗРЕД)

                                                            НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

                                                            ПУТЕВИ ХРАНЕ                                                           

13:20 сати      каб.куварства          КУВАРСТВО

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

СРЕДА 24.11.2021.ГОДИНЕ

Усмени испити

9:00 сати каб.посластичарства   ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                          ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА                                                           

13:00 сати      каб.услуживања      ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                            СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

                                                            ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА

                                                             УСЛУЖИВАЊЕ

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ЧЕТВРТАК 25.11.2021.ГОДИНЕ

Усмени испити

11:00 сати      учионица 4/1             ГЕОГРАФИЈА

                                                            ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                           ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                           ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

ПЕТАК, 26. 11.2021. ГОДИНЕ

Писмени испит

11:00 сати      учионица 4/1            МАТЕМАТИКА

Усмени испити

13:00 сати      учионица 39/5           РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

14:00 сати      учионица 5/1             ФИЗИКА                         

ПОНЕДЕЉАК, 29.11. 2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 5/1             ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

УТОРАК, 30.11. 2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 8/2             БИОЛОГИЈА

                                                            ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕД.

                                                            ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                            ХИГИЈЕНА

                                                           ИСХРАНА

                                                           НАУКА О ИСХРАНИ

СРЕДА, 1.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 22/4                 ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

                                                             ПСИХОЛОГИЈА

                                                             ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

ЧЕТВРТАК  2.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати     каб.спец.образ.          ВЕРСКА НАСТАВА

                                                            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

12:30 сати учионица 12/2                 ИСТОРИЈА

ПЕТАК 3.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 5/1             ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                                            ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                            ХЕМИЈА                               

ПОНЕДЕЉАК 6.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

10:00 сати учионица 12/2               МАТЕМАТИКА

Писмени испити

13:00 сати учионица 8/2                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК 7.12.2021. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:00 сати      учионица 8/2             ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Усмени испити

15:35 сати учионица 3/1                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА 8.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:30 сати учионица 21/3                    ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Писмени испит

13:00 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                              

ЧЕТВРТАК 9.12.2021. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:15 сати учионица 8/2                  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Усмени испит

14:00 сати учионица 21/3                 МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

                                                             ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПЕТАК 10.12.2021. ГОДИНЕ

Усмени испити

8:00 сати учионица 8/2                СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

12:00 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА. УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СТРУКЕ ДОЂУ У ПРОПИСАНОЈ УНИФОРМИ И СА ИСПРАВНОМ САНИТАРНОМ КЊИЖИЦОМ.

У Београду 18.11.2021. године                               

                                                                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                                                        Јелена Шалипуровић