Распоред матурских, завршних и специјалистичких испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ, МАТУРСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА ЗА  ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2021. ГОДИНЕ

       

СРЕДА, 15. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

13:20 сати кабинет  услуживања УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ      

14:00 сати   кабинет куварства  КУВАРСТВО

                                                          КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ЧЕТВРТАК, 16. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ                    

15:00 сати  каб.спец.образовања УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

ПЕТАК, 17. ДЕЦЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

11:00 сати  каб.спец.образовања  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                                               

 

У Београду,                                                                                       ДИРЕКТОР

14. 12. 2021. године                                                                       Јелена Шалипуровић