Распоред испита у јануарском испитном року школске 2021/2022. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ, ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

УТОРАК, 25.1.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      каб.куварства          КУВАРСТВО (ПРВИ РАЗРЕД)

                                                           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ(ПРВИ РАЗРЕД)

                                                            НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

                                                            ПУТЕВИ ХРАНЕ

                                                            ОСНОВИ КУВАРСТВА                                                          

15:00 сати      каб.куварства          КУВАРСТВО

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ                                                        

СРЕДА 26.1.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

17:30 сати      каб.услуживања      ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                            СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

                                                            ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА

                                                             УСЛУЖИВАЊЕ

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ                                                          

ЧЕТВРТАК 27.1.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

10:00 сати      учионица 3/1             ГЕОГРАФИЈА

                                                            ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

ПЕТАК, 28. 1.2022. ГОДИНЕ

13:15 сати      каб.посл.                    ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                             ЧОКОЛАТЕРСТВО                                                        

ПОНЕДЕЉАК, 31.1. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 9/2             ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                                            ЛОГИКА

                                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА                                                        

УТОРАК, 1.2. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 19/3           БИОЛОГИЈА

                                                            ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕД.

                                                            ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                            ХИГИЈЕНА

                                                            ИСХРАНА

                                                            НАУКА О ИСХРАНИ                                                                                                                

СРЕДА, 2.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 9/1                 ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

                                                            ПСИХОЛОГИЈА

                                                            ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

ЧЕТВРТАК  3.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

16:00 сати     каб.спец.образ.         ВЕРСКА НАСТАВА

                                                            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

ПЕТАК 4.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

8:00 сати        учионица 9/1             ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                                            ФИЗИКА

                                                            ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                            ХЕМИЈА                                

ПОНЕДЕЉАК 7.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати учионица 12/2                 ИСТОРИЈА

Писмени испити

13:15 сати учионица 6/1                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК 8.2.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:00 сати      каб.спец.обр.             ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Усмени испити

11:00 сати учионица 19/3                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                             

СРЕДА 9.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати каб.спец.обр.                   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Писмени испит

13:00 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                         

ЧЕТВРТАК 10.2.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:15 сати учионица 6/1                  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ        

Усмени испит

14:00 сати учионица 21/3                 МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

                                                             ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПЕТАК 11.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 6/1                СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

13:15 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК        

ПОНЕДЕЉАК 14.2.2022.ГОДИНЕ

Писмени испит

13:00 сати каб.спец.образовања            РУСКИ ЈЕЗИК

12:00 сати каб.спец.образовања               МАТЕМАТИКА                                       

ЧЕТВРТАК 17.2.2022.

Усмени испити

13:15 сати учионица 39/5                         РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ПЕТАК 18.2.2022.

Усмени испити

12:00 сати каб.спец.обр.                                  РУСКИ

12:00 сати учионица 8/2                                 МАТЕМАТИКА

ПОНЕДЕЉАК, 21.2.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 3/1             АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                             ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                             ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                                             ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                             ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                             ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                                             ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                             СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ХОТЕЛИЈЕРСТВО

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА. УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СТРУКЕ ДОЂУ У ПРОПИСАНОЈ УНИФОРМИ.

У Београду 19.01.2022. године                                                                               

                                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                               Јелена Шалипуровић