Организација рада школе од 31. 1. 2022. године

Од понедељка 31. 1. 2022. године настава у Угоститељско-туристичкој школи реализоваће се по другом моделу наставе (комбинована настава). 

На наставу у просторијама школе креће друга половина одељења (понедељак, среда, петак). Прва половина одељења наставу ће непосредним путем пратити у уторак и четвртак 

На часове вежби, кабинетске и практичне наставе долазе сви ученици одељења.

Са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете се упознати преко линка.