Распоред испита у априлском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ, АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

У распоред су унете измене које се односе на следеће наставне предмете: француски језик (писмени део испита), руски језик (писмени део испита) познавање животних намирница, познавање робе, хемију и историју. Молимо вас да проверите датуме и време полагања ових испита.

ПОНЕДЕЉАК, 11.4. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 11/2           ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                                             ЛОГИКА

                                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                            ПРАВО У ТУРИЗМУ

                                                            СОЦИОЛОГИЈА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

УТОРАК, 12.4.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 11/2           ГЕОГРАФИЈА

                                                            ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА                                                       

СРЕДА 13.4.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

11:30 сати      каб.услуживања       ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                            СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

                                                            ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ЧЕТВРТАК 14.4.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

8:00 сати        каб.куварства 1        КУВАРСТВО (1. разред)

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (1. разред)

                                                            НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

                                                            ПУТЕВИ ХРАНЕ

                                                            ОСНОВИ КУВАРСТВА

10:00 сати      каб.куварства 1        КУВАРСТВО (2. разред)

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (4. разред)                             

10:00 сати      каб.куварства 2        КУВАРСТВО (3. разред)

                                                            КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (2. и 3. разред)

ПЕТАК, 15.4.2022. ГОДИНЕ

14:00 сати      каб.посл.                    ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                             ЧОКОЛАТЕРСТВО

ПОНЕДЕЉАК, 18.4. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:30 сати      каб.спец.обр.               АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                                ЕКОНОМИКА И ОРГ. ТУРИСТИЧКИХ    ПРЕДУЗЕЋА

                                                                ЕКОНОМИКА ТУРИСТ.И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

                                                                МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                                МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                                МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ

УТОРАК, 19.4. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 19/3           БИОЛОГИЈА

                                                           ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                           ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                           ХИГИЈЕНА

                                                           ИСХРАНА

                                                           НАУКА О ИСХРАНИ

СРЕДА, 20.4.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

11:00 сати учионица 26/4             ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

                                                         ПСИХОЛОГИЈА

                                                          ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

ЧЕТВРТАК  21.4.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати учионица 12/2                ВЕРСКА НАСТАВА

                                                            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

12:30 сати учионица 3/1                  ФИЗИКА

ПОНЕДЕЉАК 25.4.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати учионица 11/2                 ИСТОРИЈА

Писмени испит

12:00 сати      учионица 11/2           ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК 26.4.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:00 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

13:00 сати учионица 11/2                          ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                                             

17:00 сати каб.спец.образовања            РУСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА 27.4.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:15 сати      учионица 11/2           ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Усмени испити

12:00 сати      учионица 11/2           ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                                            ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                            ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                            ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                                            ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                            СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ХОТЕЛИЈЕРСТВО

ЧЕТВРТАК 28.4.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

13:00 сати учионица 11/2                  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ПЕТАК 29.4.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 11/2                СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

СРЕДА 4.5.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати каб.спец.образовања         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                    

14:00 сати каб.спец.образовања         НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

14:00 сати 11/2                                        РУСКИ ЈЕЗИК

ЧЕТВРТАК 5.5.2022.

Усмени испити

12:00 сати учионица 39/5                      РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

13:00 сати каб спец.обр.                       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

                                                                  МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ПЕТАК 6.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

 

Усмени испити

13:15 сати      учионица 8/2            ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                                            ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                            ХЕМИЈА

13:15 сати учионица 11/2                ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ПОНЕДЕЉАК, 9.5.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит

10:00 сати учионица 11/2                МАТЕМАТИКА

Усмени испит

13:15 сати учионица 11/2                ИСТОРИЈА

УТОРАК 10.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати учионица  19/3               МАТЕМАТИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ У ИСТОМ ИСПИТНОМ РОКУ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА. УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СТРУКЕ ДОЂУ У ПРОПИСАНОЈ УНИФОРМИ.

У Београду 7.4.2022. године