Распоред испита у мајском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ, МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 16.5.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 21/3           ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                                            ЛОГИКА

                                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 Писмени испит

14:00 сати каб.спец.образовања            НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

УТОРАК, 17.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

10:35 сати      каб.спец.обр.      КУВАРСТВО( ПРВИ РАЗРЕД)

                                                      КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ(ПРВИ РАЗРЕД)

                                                      НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

                                                       ПУТЕВИ ХРАНЕ

                                                       ОСНОВИ КУВАРСТВА

14:00 сати каб.куварства           КУВАРСТВО

                                                       КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

СРЕДА 18.5.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

9:35 сати каб.спец.образовања     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                                           

17:30 сати      каб.услуживања       ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                             СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ

                                                             ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА

                                                             УСЛУЖИВАЊЕ

                                                             УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

ЧЕТВРТАК 19.5.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

12:30 сати      уч. 11/2                       ФИЗИКА

13:15 сати      учионица 21/3          ГЕОГРАФИЈА

                                                            ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

ПЕТАК, 20. 5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      каб.посл.                    ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                             НАЦИОНАЛНЕ ПОСЛАСТИЦЕ

                                                             ЧОКОЛАТЕРСТВО                                                      

Писмени испити

13:15 сати каб.спец.образовања      РУСКИ ЈЕЗИК                                                        

14:00 сати учионица 21/3                   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СУБОТА, 21.5.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

13:00 сати каб.спец.образовања       РУСКИ ЈЕЗИК                                                 

13:10 сати учионица 21/3                    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПОНЕДЕЉАК, 23.5. 2022. ГОДИНЕ

Писмени испити

9:00 сати учионица 9/2                  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК          

11:00 сати учионица 9/2                СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

11:00 сати учионица 20/3              МАТЕМАТИКА

УТОРАК, 24.5. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      каб.спец.обр.        БИОЛОГИЈА

                                                        ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕД.

                                                        ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                        ХИГИЈЕНА

                                                        ИСХРАНА

                                                        НАУКА О ИСХРАНИ

СРЕДА, 25.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 9/2                 ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

                                                           ПСИХОЛОГИЈА

                                                           ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                           ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

ЧЕТВРТАК  26.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати     каб.спец.образ.          ВЕРСКА НАСТАВА                                                       

14:00 сати     каб.спец.образ.          ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

ПЕТАК 27.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 9/1            ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                            ХЕМИЈА

ПОНЕДЕЉАК 30.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 сати каб.спец.обр.                  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

14:00 сати учионица 19/3                 ИСТОРИЈА

УТОРАК 31.5.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати каб.спец.обр.              СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

12:15 сати каб.услуж.2                 МАТЕМАТИКА

                                                         РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

14:00 каб.спец.обр.                       ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК        

СРЕДА 1.6.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 сати      учионица 19/3           АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА                                

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

                                                              МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ

                                                              МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                              МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                               ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                                               ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                               ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                               ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                                               ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                              СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                              ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                              ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                                              РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Ученик који не приступи писменом делу испита (према утврђеном распореду), не може тај део накнадно полагати, нити приступити усменом делу испита. Ученици су обавезни да на испите из предмета струке дођу у прописаној униформи.

У Београду 12.05.2022. године                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      директор

                                                                                                                                                                                                                                                      Јелена Шалипуровић