Распоред матурских и завршних испита

РАСПОРЕД МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

СРЕДА,  8. ЈУН 2022.год.

07:00 сати  каб.куварства           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ 4/6,прва група

08:00 сати  каб.посластичарства   ПОСЛАСТИЧАРСТВО завршни испит 3/10,прва група           

10:00 сати  каб.куварства        КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ 4/6,друга група

12:00 сати  УЧИОНИЦА 7/2              ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IV/4

13:00 сати  каб.куварства      КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ 4/6,трећа група                                                              

13:00 сати  каб.посластичарства    ПОСЛАСТИЧАРСТВО завршни испит 3/10,друга група        

16:00 сати  каб.куварства      КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ 4/6,четврта група

ЧЕТВРТАК,  9. ЈУН 2022.год.                        

07:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО завршни испит 3/7,прва група

08:00 сати  каб.посластичарства      ПОСЛАСТИЧАРСТВО завршни испит 3/10,прва група

10:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО  завршни испит 3/7,друга група         

10:00 сати ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ

                                           Учионица 25/4    IV-1 (група 1)

                                           Учионица 26/4    IV-1 (група 2)

                                           Учионица 11/2    IV-2 (цело одељење)

                                            Учионица 22/4    IV-3 (група 1)

                                            Учионица 24/4    IV-3 (група 2)

13:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО   завршни испит 3/7,трећа група

13:00 сати  каб.посластичарства      ПОСЛАСТИЧАРСТВО   завршни испит 3/10,друга група                                                             

13:30 сати  учионица 17/2            ОСНОВИ КУВАРСТВА IV/5

16:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО    завршни испит 3/7,трећа група

ПЕТАК, 10. ЈУН 2022.год.

07:00 сати  каб.куварства                 КУВАРСТВО  завршни испит 3/9,прва група

08:00 сати  каб.услуживања              УСЛУЖИВАЊЕ   завршни испит 3/8,прва група

08:00 сати  каб.посластичарства       ПОСЛАСТИЧАРСТВО   завршни испит 3/10,прва група

09:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 5. СПРАТ  АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                                     IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)

09:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 1.СПРАТ   IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)

10:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО   завршни испит 3/9,друга група

11:00 сати  УЧИОНИЦА 8/2              ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА IV/5

12:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 5.СПРАТ   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                                     IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)

12:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 1.СПРАТ   IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)                   

13:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО        завршни испит 3/9,трећа група         

13:00 сати  каб.посластичарства      ПОСЛАСТИЧАРСТВО  завршни испит 3/10,друга група

13:30 сати  УЧИОНИЦА 7/2              ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК IV/5                                                                 

14:00 сати  каб.услуживања              УСЛУЖИВАЊЕ   завршни испит 3/8,друга група                        

16:00 сати  каб.куварства                  КУВАРСТВО    завршни испит 3/9,четврта група

СУБОТА, 11. ЈУН 2022.год.

10:00 сати     Матурски испит из српског језика и књижевности

ПОНЕДЕЉАК, 13. ЈУН 2022.год.

08:00 сати  каб.услуживања              УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 4/5,прва група       

08:00 сати  каб.посластичарства       ПОСЛАСТИЧАРСТВО   завршни испит 3/10,прва група                            

09:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 5. СПРАТ   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                                      IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 1)                                     

09:00 сати ИНФОР.КАБИНЕТ 1. СПРАТ   IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА А (група 2)

11:30 сати ЕТИДА                               НАУКА О ИСХРАНИ (IV/4, IV/6)

12:00 сати УЧИОНИЦА                     АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                             IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 1)                                                       

12:00 сати УЧИОНИЦА                     IV/1 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 2)           

13:00 сати  каб.посластичарства      ПОСЛАСТИЧАРСТВО  завршни испит 3/10, друга група

14:00 сати  каб.услуживања             УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 4/5, друга група

УТОРАК, 14. ЈУН 2022.год.

08:00 сати  каб.посластичарства     ПОСЛАСТИЧАРСТВО завршни испит 3/10                                                               

09:00 сати УЧИОНИЦА                   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 1)                                                           

09:00 сати УЧИОНИЦА                    IV/2 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 2)                                                                

12:00 сати УЧИОНИЦА                   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 1)

12:00 сати УЧИОНИЦА                    IV/3 КОМПЕТЕНЦИЈА Б (група 2)                                                                

12:00 сати ЕТИДА                              УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ (IV/6)                                                                

13:30 сати УЧИОНИЦА  11/2           ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ IV/4

СРЕДА, 15. ЈУН 2022.год.

 8:00 сати  каб.услуживања            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 4/4,прва група                                                               

09:30 сати ЕТИДА                             НАУКА О ИСХРАНИ (IV/5)                                                                

14:00 сати  каб.услуживања            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ 4/4,друга група

Напомена:

а) Практични део завршног-матурског испита ученици обављају у кабинетима струке у прописаној комплетној униформи за предмет који изучавају;

б) Лични изглед ученика као и понашање на испиту мора бити у складу са Правилником о понашању ученика у Угоститељско-туристичкој школи.

Београд, 31.05.2022.год.

                                                                                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                                                                                                                                               Јелена Шалипуровић