Распоред разредних испита за ученике завршних разреда

ПОНЕДЕЉАК, 06. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

16:00 сати       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, одељење  III/7, III /9, III /8 учионица 17/3                         

УТОРАК, 07. ЈУН 2021. ГОДИНЕ

08:00 сати       КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, одељење  IV/6 Кабинет

14:00 сати       КУВАРСТВО, одељење  III/7 Кабинет

08:00 сати        УСЛУЖИВАЊЕ, одељење  III /8, Кабинет                  

10:00 сати       МАТЕМАТИКА, одељење III/8, IV/2, IV/4, IV/6, учионица 19/3

                           Писмени део

СРЕДА, 08. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, одељење III/8, IV/2, IV/4, IV/6, учионица 19/3

                           Усмени  део

08:00 сати        НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ, одељење  III/7, III/9, Кабинет                          

18:30 сати        ИСТОРИЈА, одељење  III/7, учионица 17/3

ЧЕТВРТАК, 09. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

08:00 сати       ХОТЕЛИЈЕРСТВО, одељење IV/4, IV/5 учионица 19/3                       

08:00 сати       СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, одељење III/7, III/9  учионица 20/3

ПЕТАК, 10. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА, одељење III/9 , учионица 20/3                      

ПОНЕДЕЉАК,  13. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати        СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, одељење III/7, III/9, учионица 20/3

                          Писмени део

УТОРАК,  14. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

11:00 сати        СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, одељење III/7, III/9, учионица 20/3

                          Усмени  део

СРЕДА, 15. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

08:00 сати       ПРЕДУЗЕТНИШТВО одељење III/7, III/9, учионица 20/3

ЧЕТВРТАК, 16. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

08:00 сати       ИЗАБРАНИ СПОРТ одељење III/7, учионица 20/3

ПЕТАК, 17. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, одељење III/7, учионица 19/3

                           Писмени део   

ПОНЕДЕЉАК, 20. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, одељење III/7, учионица 19/3

                           Усмени  део

У Београду, 06.06.2022. године                                                                                           

                                                                                                                                                                       Директор

                                                                                                                                                                       Јелена Шалипуровић