Распоред разредних испита за ученике 1, 2. и 3. разреда

РАСПОРЕД  РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЧЕТВРТАК, 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

10:00 сати       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, одељење  I/8, II /8, III/1 учионица 17/3

11:00 сати         ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, писмени део испита одељење III /1, језички кабинет

11:00 сати         МАТЕМАТИКА, писмени део испита, одељење II /3, II /7, III /4  , учионица 19/3

ПЕТАК, 01. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

08:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЊЕВНОСТ, писмени део испита , одељење I/8, учионица 17/3

09:00 сати       УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА, одељење  III/4, учионица 19/3

11:00 сати         ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, усмени део испита одељење III /1, језички кабинет

11:00 сати         МАТЕМАТИКА, усмени део испита, одељење II /3, II /7, III/4, учионица 19/3

11:00 сати         НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, писмени део испита одељење III /2, језички кабинет

ПОНЕДЕЉАК, 04. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, писмени део испита одељење I/8,учионица 19/3

10:00 сати        ИСТОРИЈА, одељење  II/4, II/7, учионица 17/3

10:00 сати        УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, одељење  III/4, кабинет

11:00 сати         НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, усмени део испита одељење III /2, језички кабинет

УТОРАК, 05. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

08:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЊЕВНОСТ, усмени део испита , одељење I/8, учионица 17/3       

09:00 сати       ГЕОГРАФИЈА, ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, одељење II/3, III/1, III/2  учионица 19/3

СРЕДА, 06. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, усмени део испита одељење I/8, језички кабинет

ЧЕТВРТАК,  07. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати        ИСХРАНА, одељење I/8, I/10, учионица 20/3                           

ПЕТАК,  08. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати        ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА, одељење I/8, учионица 20/3

ПОНЕДЕЉАК, 11. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА одељење I/8, учионица 20/3

 

 

 

У Београду, 28.06.2022. године                                                   Директор

                                                                                                      Јелена Шалипуровић