Ванредни ученици - Распоред полагања испита за ванредне ученике

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЧЕТВРТАК, 18.8.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

09:15 сати      учионица 8/2             БИОЛОГИЈА

                                                            ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕД.

                                                            ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                             ХИГИЈЕНА

                                                            ИСХРАНА

                                                           НАУКА О ИСХРАНИ

12:30 сати      каб.услуживања      ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА

                                                            ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

Писмени испити

14.00 учионица 26/4                        МАТЕМАТИКА

ПЕТАК 19.8.2022.ГОДИНЕ

09:00 сати каб.посластичарства    ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                              ЧОКОЛАТЕРСТВО

10:00 сати      учионица 19/3            ВЕРСКА НАСТAВА

13:00 сати      учионица 39/5            РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                                             ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

14:00 сати  учионица 4/1                  ИСТОРИЈА

Писмени испити

08.00 учионица 26/4                          СРПСКИ ЈЕЗИК

СУБОТА 20.8.2022.ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати      учионица 8/2             АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                             ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУР. ПРЕДУЗЕЋА

                                                             ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПР.

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИСТИЧКОМ ПОСЛОВАЊУ

                                                             ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                                             ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                            РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                                            ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                           ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                                            ХОТЕЛИЈЕРСТВО

09:00 сати каб.посласт.                  ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                                           ПОСЛАСТИЧАРСТВО 5. СТЕПЕН

                                                           НАЦИОНАЛНЕ ПОСЛАСТИЦЕ

Писмени испити

10.00 учионица 26/4                       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПОНЕДЕЉАК, 22.8. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

08:00 сати      каб. куварства         КУВАРСТВО ( ПРВИ РАЗРЕД)

                                                            НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

                                                            ПУТЕВИ ХРАНЕ                                         

09:30 сати      каб. куварства         КУВАРСТВО

                                                           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

12:00 сати      учионица 17/3          ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                            СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

14:30 сати учионица 3/1                  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени испити

13:30 сати учионица 17/3                ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК                                                                                                    

13:30 сати учионица 3/1                  РУСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК, 23.8. 2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

09:00 сати      учионица 17/3           ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                                            ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                                            ХЕМИЈА

                                                            ФИЗИКА

11:00 сати учионица 27/4                ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

11:00 сати учионица 9/2                   РУСКИ ЈЕЗИК       

13:00 сати учионица 4/1                   МАТЕМАТИКА

СРЕДА, 24.8.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

09:00 сати учионица  8/2                 ГЕОГРАФИЈА

                                                            ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                            ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

12:00 сати учионица  17/3               ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

                                                             ПСИХОЛОГИЈА

                                                             ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

12:30 сати, учионица 12/2                ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПОНЕДЕЉАК, 29.8.2022.

10:00 сати     учионица  8/2            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                                            ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                            УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

НАПОМЕНА:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА. УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СТРУКЕ ДОЂУ У ПРОПИСАНОЈ УНИФОРМИ И СА ВАЖЕЋОМ САНИТАРНОМ КЊИЖИЦОМ.

У Београду 17.8.2022. године