Редовни ученици - Распоред разредних испита

РАСПОРЕД  РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЧЕТВРТАК, 18. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

13:00 сати          РУСКИ ЈЕЗИК, писмени део испита , одељење III/1, учионица 17/3

13:00 сати       СОЦИОЛОГИЈА, одељење  III/4, учионица 19/3

13:00 сати       ГЕОГРАФИЈА, одељење I/8,  учионица 20/3

ПЕТАК, 19. АВУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       РУСКИ ЈЕЗИК, усмени део испита одељење  III/1, учионица 17/3

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, писмени део испита , одељење I/8, III/4, учионица 19/3

ПОНЕДЕЉАК, 22. АВГУСТ  2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, усмени део испита , одељење I/8, учионица 19/3

10:00 сати        МАТЕМАТИКА, усмени део испита , одељење III/4, учионица 19/3

УТОРАК, 23. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ХЕМИЈА, одељење I/8, учионица 17/3       

СРЕДА, 24. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, писмени део испита одељење I/8, учионица 17/3

ЧЕТВРТАК,  25. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, усмени део испита одељење I/8, учионица 17/3  

ПЕТАК,  25. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати        УСЛУЖИВАЊЕ, одељење I/8, кабинет услуживања

У Београду, 17.8.2022. године