Редовни ученици - распоред поправних испита

РАСПОРЕД  ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 22. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА, одељење 1/8, 1/9, 1/10, учионица 17/3 

12:00 сати       РУСКИ ЈЕЗИК, писмени део испита, одељење3/2, учионица- кабинет станих језика

09:00 сати       НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, писмени део испита, одељење 3/2, учионица 11/2

09:00 сати       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, одељење 3/7, учионица 7/2

09:00 сати        УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, оделење 3/4, 3/5,  КАБИНЕТ УСЛУЖИВАЊА                      

11:00 сати        ИСТОРИЈА, одељење 1/3, учионица 19/3  

09:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, писмени део испита, одељење 1/11, 1/12  учионица 20/3 

УТОРАК, 23. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

09:00 сати       РУСКИ ЈЕЗИК, усмени део испита, одељење3/2, учионица 19/3

10:00 сати       НЕМАЧКИ ЈЕЗИК,усмени део испита, одељење 3/2, учионица 19/3

09:00 сати       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, усмени део испита, одељење 1/11, 1/12  учионица 20/3 

09:00 сати       МАТЕМАТИКА, писмени део испита, одељења 2/2, 2/4, 2/6, 3/4 учионица 20/3, 

09:00 сати        КУВАРСТВO,КУВАРСТВО СА ПРАКИЧНОМ НАСТАВОМ одељење 1/9, 4/6  КАБИНЕТ КУВАРСТВА

СРЕДА, 24. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

11:00 сати       МАТЕМАТИКА, усменидео испита, одељења 2/2, 2/4, 2/6, 3/4 учионица 19/3

У Београду, 17.8.2022. године