Распоред полагања испита у новембарском испитном року школске 2022/2023. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ - НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2022/2023. ГОД

ПОНЕДЕЉАК 21.11.2022.ГОДИНЕ

Писмени испит:

15:30 учионица 4/1               МАТЕМАТИКА 

Усмени испити:

16:00  учионица 17/3         ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                               ХЕМИЈА

УТОРАК 22.11.2022. ГОДИНЕ

Писмени испити:

16:00  учионица  21/3          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                                          

16:40  учионица  4/1           НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

16:40  учионица  9/2            РУСКИ ЈЕЗИК                       

Усмени испит:

12:30  учионица 21/3           ГЕОГРАФИЈА

                                                ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                                ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

СРЕДА 23.11.2022. ГОДИНЕ

Писмени испит:

15:00  учионица  9/2                     ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

9:00  учионица 4/1                       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Усмени испит:

11:30   учионица 4/1                     АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО       

                                                        ПОСЛОВАЊЕ 

                                                        ЕКОНОМИКА ТУР.И УГ. ПРЕДУЗЕЋА

                                                        ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗ.   ПРЕДУЗЕЋА

                                                        МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

                                                        ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                                        ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                        ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                                        ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                                        ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                        ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                        ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

12:00  учионица 8/2                     СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВ. ГРАЂАНА

                                                        УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                                        ФИЛОЗОФИЈА 

                                                        ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                        

ЧЕТВРТАК 24.11.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити

9:00  каб.куварства                      КУВАРСТВО (1. разред)

                                                         КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ (1. разред)

                                                         НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10:00   каб.куварства                    КУВАРСТВО (2 и 3. разред)

                                                          КУВАРСТВО СА ПРАК. НАСТАВОМ  (2, 3. и 4. разред)                                                                                                         

13:15  учионица  21/3                     ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                           УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

14:00  учионица  21/3                     ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

11:30   учионица  9/2                      БИОЛОГИЈА

                                                           ИСХРАНА

                                                           ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТН. НАМИРНИЦА

                                                           НАУКА О ИСХРАНИ 

                                                           ХИГИЈЕНА

ПЕТАК 25.11.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити:

10:00  кабинет услуж.                     ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ

11:00  учионица 21/3                       МУЗИЧКА КУЛТУРА

                                                            МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

11:30  учионица 21/3                       ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

11:00 каб.послатичарства            ПОСЛАСТИЧАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК 28.11.2020. ГОДИНЕ

Усмени испити:

11:30   учионица 39/5                     РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                                          ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

14:00  учионица 19/3                    МАТЕМАТИКА                                                          

11:30 учионица  8/2                      СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВСНОСТ

УТОРАК 29.11.2020. ГОДИНЕ

Усмени испити:

14:00  учионица 21/3                  ИСТОРИЈА

                                                      ВЕРСКА НАСТАВА

13:15 учионица 6/1                     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

                                                      РУСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА 30.11.2022. ГОДИНЕ

Усмени испити:

14:00  учионица 26/4                  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

14:00  учионица  5/1                 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

                                                     ФИЗИКА

НАПОМЕНА: Први члан комисије је испитивач, други члан је председник комисије, а трећи је стални члан.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ни један од наведених докумената немогу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.