Распоред матурских, завршних и специјалистичких испита у јануарско-фебруарском року школске 2022/2023 године

СРЕДА   8. 2. 2023. ГОДИНЕ

9.00 сати каб.куварства         КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

                                                   КУВАРСТВО                  

10.00 сати каб. услуживања  УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

11.30 сати кабинет 1/1             АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ  (компетенција А)

ЧЕТВРТАК   9. 2. 2023. ГОДИНЕ

13.15 сати учионица 21/3        УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

14.45 сати учионица 3/1          НАУКА О ИСХРАНИ     

13.15 сати учионица 21/3        ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

14.45 сати учионица 3/1          ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

17.30 сати учионица 3/1          АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ  (компетенција Б)

ПЕТАК   10. 2. 2023. ГОДИНЕ

13.15 сати учионица 3/1           СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

У Београду,                                                                                           ДИРЕКТОР

03.02.2023. године                                                                              Игор Гвозден