Распоред испита у априлском испитном року школске 2022/2023. године

ПОНЕДЕЉАК 3.04.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

11:30  учионица  4/1          СРПСКИ ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ                                               

12:30 учионица 25/4         МАТЕМАТИКА                                          

Усмени испити

10:00   кабинет услуж.        ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                               УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТ. НАСТАВОМ

14:00  учионица 19/3          ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                               ХЕМИЈА

                                               ФИЗИКА

16:00  учионица 19/3           МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

                                                МУЗИЧКА КУЛТУРА 

                                                ВЕРСКА НАСТАВА          

УТОРАК 4.04.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

14:00 учионица 19/3         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

13:15 учионица 4/1           РУСКИ ЈЕЗИК                                              

13:15  учионица 4/1           ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК                                              

Усмени испити

11:30  учионица   4/1           ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                                УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ 

                                                ИСТОРИЈА  УМЕТНОСТИ

                                                ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

13:15 учионица  8/2             СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВСНОСТ

14:00  каб.куварства           КУВАРСТВО  

                                                КУВАРСТВО  СА  ПРАКТ. НАСТАВОМ  

                                                ОСНОВИ КУВАРСТВА  

15:00   каб.куварства          КУВАРСТВО     

                                                КУВАРСТВО СА ПРАК. НАСТАВОМ

СРЕДА 5.04.2023.ГОДИНЕ

Усмени испит

14:00   учионица 17/3          АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРКО ПОСЛОВАЊЕ   

                                                МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

                                                ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

                                                ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

                                                ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                                ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                СМЕШТАЈ У СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ

                                                ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                                ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

                                                ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ

                                                СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

17:30     кабинет  39 /5          РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                                ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

ЧЕТВРТАК 6.04.2023.ГОДИНЕ

Усмени испити

11:30  учионица 4/1            ИСТОРИЈА  

                                               ПСИХОЛОГИЈА  

                                               ПОСЛОВНА  ПСИХОЛОГИЈА 

ПЕТАК 7.04.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00  учионица 17/3          СОЦИОЛОГИЈА

                                                СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВ. ГРАЂАНА

                                                УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                               ФИЛОЗОФИЈА  0+0+0+3

                                                ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СРЕДА 19.04.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00  учионица 8/2            ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

14:00 учионица 8/2             РУСКИ ЈЕЗИК   

14:00  учионица 8/2            ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   

14:00  учионица 23/4           ГЕОГРАФИЈА 1

                                                ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА  

                                                ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА  

ЧЕТВРТАК 20.04.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:30  учионица 3/1             МАТЕМАТИКА 

17:30   учионица 21/3           БИОЛОГИЈА  

                                                 ИСХРАНА

                                                 ХИГИЈЕНА

                                                 ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕДИНЕ

                                                 ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

НАПОМЕНА: Први члан комисије је испитивач, други члан је председник комисије, а трећи је стални члан.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ни један од наведених докумената немогу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

У Београду, 31.03. 2023. године                                                  Директор школе

                                                                                                         Игор Гвозден