Распоред испита у мајском испитном року школске 2022/2023. године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК 2022/2023 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 8.05.2023.ГОДИНЕ

 Писмени испити

16:00  учионица  17/3         СРПСКИ ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ

Усмени испити

12:30  учионица  17/3         СОЦИОЛОГИЈА

                                           СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                            ФИЛОЗОФИЈА

                                            ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                            ВЕРСКА НАСТАВА

УТОРАК 9.05.2023.ГОДИНЕ

Усмени испит

9:00  каб.куварства             КУВАРСТВО  - 1. РАЗРЕД

                                             КУВАРСТВО  СА  ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ - 1. РАЗРЕД

                                             ОСНОВИ КУВАРСТВА И ПОСЛАСТИЧАРСТВА

                                             НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ                      

10:00   каб.куварства          КУВАРСТВО - 2. И 3. РАЗРЕД

12:00 каб.послат.                 ПОСЛАСТИЧАРСТВО

                                             НАЦИОНАЛНЕ ПОСЛАСТИЦЕ

13:30  учионица  8/2             БИОЛОГИЈА

                                             ИСХРАНА

                                             ХИГИЈЕНА

                                             ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕДИНЕ

                                             ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                             НАУКА О ИСХРАНИ

                                             ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

13:00 учионица  9/2              СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВСНОСТ                                            .                   

 

СРЕДА 10.05.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

9:00 учионица  8/2                ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Усмени испити

10:00   каб.куварства          КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ - 3. И 4. РАЗРЕД

 13:15  учионица   8/2           ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                             УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

                                             ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

                                             ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЧЕТВРТАК 11.05.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

14:00 учионица 8/2              РУСКИ ЈЕЗИК

14:00 учионица 8/2              ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 0+0+0+2

Усмени испит

14:00  учионица 17/3           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ПЕТАК 12.05.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

11:30   учионица   8/2           АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

                                             МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                              ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                              ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                              ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                              ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                              СМЕШТАЈ У СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ

                                              ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                              ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

                                              ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА                      

                                              ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

ПОНЕДЕЉАК 15.05.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

14:00 учионица 24/4         МАТЕМАТИКА

Усмени испити

16:00  учионица 24/4         ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                          ХЕМИЈА

                                          ФИЗИКА

 

16:00  учионица 24/4         МУЗИЧКА КУЛТУРА

УТОРАК 16.05.2023.ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 учионица 8/2            РУСКИ ЈЕЗИК

14:00  учионица 8/2           ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА 17.05.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

16:00   кабинет услуж.        ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                            УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

                                            УСЛУЖИВАЊЕ

                                            БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ                            

14:00  учионица 24/4           ГЕОГРАФИЈА

                                            ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                            ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                            ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

16:00     кабинет  39 /5         РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                             ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

ЧЕТВРТАК 18.05.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:00  учионица 17/3            ИСТОРИЈА                            

                                             ПСИХОЛОГИЈА

                                             ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

12:30  учионица 8/2              МАТЕМАТИКА

ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом присупања испиту кандидати морају показати личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

 

У Београду, 05.05. 2023. године                                                   Директор школе

                                                                                                      Игор Гвозден