РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА - ВАЖНЕ ИЗМЕНЕ

ЧЕТВРТАК, 1. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

12:00     ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, одељења: 3/8, 3/11     УЧИОНИЦА 23/4

12:30     ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, одељења: 4/1, 4/2  УЧИОНИЦА 20/3

10:30     КУВАРСТВО, одељење: 3/9     КАБИНЕТ КУВАРСТВА

ПЕТАК, 2. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

10:00 сати учионица 25/4    РУСКИ ЈЕЗИК – писмени део испита, 3/8, 4/5                 

15:00 сати учионица 26/4    НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК – писмени део испита, 3/8, 4/1,4/2                                                           

СУБОТА, 3. ЈУН 2023.

8:30 сати, учионица 20/3     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 4/5

10:00 сати, учионица 20/3   МАТЕМАТИКА – писмени део испита, 3/10, 3/11, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5

ПОНЕДЕЉАК, 5. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

11: 00 сати, учионица 25/4  ХОТЕЛИЈЕРСТВО, 4/4    

12:00 сати, учионица 25/4   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК усмени део испита, 3/8, 4/1, 4/2

12:00 сати, учионица 25/4   МУЗИЧКА КУЛТУРА, 4/2                     

14:00 сати, учионица 26/4   РУСКИ ЈЕЗИКусмени део испита, 3/8, 4/5                    

УТОРАК, 6. ЈУН 2023. ГОДИНА           

12:30 сати, учионица 22/4   МАТЕМАТИКАусмени део испита, 3/10, 3/11, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5

14:00 сати, учионица 10/2   ИСТОРИЈА, 3/8

СРЕДА, 7. ЈУН 2023. ГОДИНА

12:30 сати, кабинет услуживања УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ, одељења: 4/4, 4/5

13:00 сати, учионица 24/4   МУЗИЧКА КУЛТУРА, 4/1

14:00 сати, учионица 27/4   ХОТЕЛИЈЕРСТВО, 4/5

ЧЕТВРТАК, 8. ЈУН 2023. ГОДИНЕ                

11:00 сати, учионица 22/4   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – писмени део испита,  4/1, 4/2, 4/4

ПЕТАК, 9. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

14:00 сати, учионица 10/2   СРПСКИ ЈЕЗИКусмени део испита, одељења: 4/1, 4/2, 4/4, 4/5

директор

Игор Гвозден